Contact Us

Songcheng Performance Development Co., Ltd

  • ADD:148 Zhijiang Road, Hangzhou, China 310008
  • Abbreviation: Songcheng Performance
  • Secretary of the Board: Shengmin Chen
  • E-mail:zqb@chinascyy.com
  • P.C:310008
  • Tel:0571-87091255
  • Fax:0571-87091233